Mapa
Evropa > Makedonie
Rozloha:
25 713km2
Počet obyvatel:
2 066 718 (80 obyvatel/km2)
Hlavní město:
Skopje
Nejvyšší bod:
Velký Korab (2 764 m)
Používaný jazyk:
Makedonština
Náboženství:
pravoslaví, islám
Měna:
Makedonský denár (MKD)
Popis:
Severní Makedonie (, Severna Makedonija, úředním názvem Republika Severní Makedonie, Jde přibližně o severní třetinu větší zeměpisné oblasti Makedonie, která zahrnuje také sousední části severního Řecka a jihozápadního Bulharska. Geografie je určena především horami, údolími a řekami, nejvyšší pohoří jsou Korab a Šar planina. Hlavní a největší město je Skopje, bydlí v něm zhruba čtvrtina z celkových 2,06 milionů obyvatel země. Většina obyvatel jsou etničtí Makedonci, příslušníci jižních Slovanů. Významnou menšinu s 25 % tvoří Albánci, následují Turci, Romové, Srbové, Bosňáné, Arumuni a Bulhaři.
Historie tohoto regionu se datuje do starověku, počínaje královstvím Paeonie, což bylo pravděpodobně smíšené Thracko-Illyrianské státní zřízení. Na konci šestého století př. n. l. byla oblast začleněna do perské Achaimenovské říše, poté byla ve čtvrtém století před naším letopočtem připojena ke království Makedonie (Starověká Makedonie). Římané tento region dobyli ve druhém století před naším letopočtem a ten se stal součástí mnohem větší provincie Makedonie. Oblast zůstala součástí Byzantské říše, ale často ji od počátku šestého století napadali a usazovali se zde slovanské kmeny, které započaly křesťanskou éru. Po staletích sporu mezi bulharskou, byzantskou a srbskou říší bylo území od poloviny 14. do počátku 20. století součástí Osmanské říše, kdy se po balkánských válkách v letech 1912 a 1913 území současné Severní Makedonie dostalo pod srbskou nadvládu. Během 1. světové války (1915–1918) zde vládlo Bulharské carství, ale po skončení války se vrátilo pod srbskou vládu jako součást nově vzniklého Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Během Druhé světové války (1941–1944) byla Makedonie opět ovládána Bulharskem a v roce 1945 bylo území vytvořené socialistické republiky včleněno do Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kde zůstalo až do mírového odchodu v roce 1991.
Severní Makedonie je parlamentní republikou, je členem Organizace spojených národů a Rady Evropy. Od roku 2005 je také kandidátem na vstup do Evropské unie a požádala o členství v NATO. Ač jde o jednu z nejchudších zemí v Evropě, dosáhla významného pokroku v rozvoji otevřené tržní ekonomiky.
zobrazit podrobnosti
Fotogalerie - Makedonie